Politika privatnosti

Zaštita osobnih podataka

1. Općenito

Trgovačko društvo Žitoproizvod d.d. posluje u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, posebno u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016.g.) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. U nastavku Vas informiramo koje osobne podatke prikupljamo, u koje svrhe ih koristimo te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.

2. Voditelj i/ili izvršitelj obrade osobnih podataka

Žitoproizvod d.d.,
Banija 69,
47000 Karlovac,
Republika Hrvatska
OIB: 05694036121
http://www.zitoproizvod.hr
e-mail: info@zitoproizvod.hr
Odgovorna osoba: Mario Scherr, direktor

3. Svrhe i pravna osnova obrade osobnih podataka

3.1. Žitoproizvod d.d. osobne podatke prikuplja neposredno od Vas u svrhu sklapanja i izvršenja međusobnih ugovora, kao i prilikom radnji koje prethode sklapanju ugovora (ponude, upiti, zahtjevi u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode ili usluge), ili po nalogu našeg klijenta, kojem ste Vi dali privolu za obradu osobnih podataka, kao i posredno kada naše usluge i robe želite kupiti i/ili koristiti putem posrednika ili agencija, odnosno kada ostvarujete pravo ili koristite naše usluge u sklopu poslovne suradnje koju imamo s našim poslovnim partnerima, ili na temelju druge zakonite osnove.

Osobne podatke upotrebljavamo samo za utvrđene svrhe te ih ne prosljeđujemo i ne koristimo u nepredviđene ili neočekivane svrhe.

Osobne podatke prikupljamo i kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. slanjem elektroničke pošte, te u sličnim situacijama u kojim ste odabrali dostaviti nam podatke.

3.2. Kada želite sklopiti ugovor sa Žitoproizvod d.d., postavite zahtjev za ponudom, zatražite naše usluge te u svakom slučaju kad ulazite u ugovorni ili poslovni odnos s Žitoproizvod d.d., obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo Vam pružili uslugu ili omogućili korištenje naših proizvoda ili usluga u skladu s Vašim zahtjevom ili kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev. Prilikom postavljanja Vašeg zahtjeva za usluge ili proizvode ili prilikom ulaska u ugovorni odnos s Žitoproizvod d.d. biti ćete upoznati s vrstom i količinom podataka koje ste nam obvezni pružiti u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva odnosno sklapanja i izvršenja ugovora. Ne prikupljamo i ne obrađujemo podatke koji ne služe izvršenju tražene usluge.

Osobni podaci koje prikupljamo u svrhe iz ove točke mogu uključivati primjerice:
- ime i prezime,
- OIB,
- tvrtku ili naziv organizacije
- adresu
- telefon
- e-mail adresu
- druge podatke po potrebi konkretnog ugovornog odnosa

3.3. Žitoproizvod d.d. može od Vas zatražiti i privolu za obradu Vaših podataka u jednu ili više posebnih svrha koje nisu po svojoj krajnjoj namjeni uvjet za izvršenje ugovora niti zakonska obveza Žitoproizvod d.d., ili nisu nužne za sklapanja i izvršenje ugovora ili nije u vašem legitimnom interesu (npr. u svrhu marketinških aktivnosti, nuđenja novih proizvoda i usluga i sl.). Niste dužni dati privolu za takvu obradu, ali ste je slobodni dati, te je možete u svako vrijeme povući ako ste je dali. Zahtjev za privolu biti će Vam predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

3.4. Žitoproizvod d.d. kao pravna osoba podliježe pravnim i zakonskim obvezama, u kojima može biti propisana i obveza obrade podataka u svrhu ispunjenja zakonskih i pravnih obveza te u tom slučaju obradu Vaših podataka obavljamo temeljem tih pravnih i zakonskih propisa.

3.5. Naši informatički sustavi su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja Vaših podataka, kao i od gubljenja ili brisanja.

4. Primatelji osobnih podataka

4.1. Podatke koje smo prikupili od Vas i o Vama ostaju u bazama Žitoproizvod d.d. Vaši podaci se mogu dostaviti trećim stranama:

a) kada je to naša obaveza prema pravnom propisu ili kao odgovor na pravni postupak odnosno na zahtjev nadležnih institucija za provedbu zakona ili drugog propisa u vezi s prekršajnim, kaznenim ili sudskim postupcima;

b) radi zaštite naših prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine i javnosti;

c) za administrativnu ili tehničku podršku (npr. našim izvršiteljima računovodstvenih poslova) ili pak za druge poslovne svrhe radi olakšavanja transakcija s vama;

d) za analizu naših podataka, provođenje mobilnih analitičkih usluga ili održavanje i poboljšanje naših usluga (podložno ugovorima o povjerljivosti, ako je prikladno);

e) radi traženja odgovarajućih pravnih lijekova i ograničavanja štete koja nam može biti nanesena;

f) radi provođenja uvjeta bilo kojeg ugovora ili poslovnog odnosa s Vama;

g) radi provedbe poslova s našim partnerima, klijentima i suradnicima s kojima ste ugovorili naše usluge;

h) u drugim slučajevima, uz vaš pristanak.

4.2. Osobni podaci mogu se prenijeti drugom pravnom subjektu u slučaju prijenosa, promjene vlasništva, reorganizacije ili spajanja društva ili dijela društva Žitoproizvod d.d. ili njezine imovine drugom društvu.

4.3. Vaše osobne podatke možemo otkriti trećim stranama, davateljima usluga ili podizvršiteljima usluga. Ti se davatelji usluga mogu nalaziti u zemlji koja se razlikuje od Vaše matične zemlje, kao što su Sjedinjene Američke Države ili zemlja članica Europske unije. Ti davatelji usluga ugovorno su obvezani čuvati povjerljivost i sigurnost vaših podataka te se prijenos vrši uvijek sukladno pravilima Opće uredbe.

4.4. U slučajevima dijeljenja podatka s trećim stranama Žitoproizvod d.d. će tim stranama zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

5. Razdoblje pohrane osobnih podataka

5.1. Razdoblje čuvanja i pohrane Vaših podataka ovisi o vrsti/kategoriji podataka, svrsi za koju su isti dani odnosno prikupljeni i zakonima ili pravnim obvezama kojima podliježe Žitoproizvod d.d. Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je propisano zakonom ili onoliko koliko je potrebno da se tražena usluga pruži ili da se usluga ili svrha za koju ste dali privolu izvrši, osim ako zakon ne propisuje drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku).

5.2. Podaci koji se odnose na zakonske i pravne obveze Žitoproizvod d.d. pohranjuju se za razdoblje koje je propisano odnosnim zakonima – npr. obveza i rok čuvanja računa i knjigovodstvenih isprava (na kojima se nalaze i Vaši podaci) propisana je Zakonom o računovodstvu.

5.3. Podaci za koje zakonima ili drugim propisima nije propisan rok pohrane, pohranjuju se za razumno razdoblje imajući u vidu kategoriju podataka i svrhu u koju su isti prikupljeni. Podaci prikupljeni u određenu svrhu koristit će se samo u tu svrhu te nakon isteka razumnog vremenskog razdoblja i nakon što se ta svrha ispuni više neće biti aktivno pohranjeni. Anonimizirani podaci mogu se koristiti u statističke i marketinške svrhe, svrhe arhiviranja i ostale analitičke svrhe. Prilikom davanja ovih podataka bit ćete upoznati s rokom pohrane odnosno kriterijima po kojima se određuje rok pohrane tih podataka.

6. Prava ispitanika

6.1. U odnosu na obradu Vaših osobnih podataka, osiguravamo Vam slijedeća prava:

(i) pravo na pristup osobnim podacima
(ii) pravo na ispravak ili dopunu podataka
(iii) pravo na brisanje (zaborav)
(iv) pravo na ograničavanje obrade
(v) pravo na ulaganje prigovora u vezi obrade osobnih podataka
(vi) pravo na prenosivost podataka

6.2. Zahtjev za ostvarivanje svojih prava iz prethodne točke možete postaviti putem e-mail adrese info@zitoproizvod.hr. Vaše zahtjeve i upite obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.

6.3. Radi ostvarenja i zaštite svojih prava, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresi Martićeva ulica 14, Zagreb.

7. Korištenje Internet stranice

Našu Internet stranicu www.zitoproizvod.hr možete pregledavati i koristiti anonimno jer se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju kao pojedinca, te niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice.

Prilikom korištenja naše Internet stranice mogu se pohraniti podaci iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te vašu IP adresu. Navedeni podaci mogu se koristiti u statističke svrhe, no istovremeno osiguravamo anonimizaciju svakog korisnika pa se ta osoba ne može identificirati.

Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na Internet stranicama potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.